Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderilmesi İçin Son Tarih:17/11/2023

Kabul Edilen Bildirilerin ilanı: 19/11/2023

Kayıt için Son Tarih: 24/11/2023

Konferans Programının ilanı: 26/11/2023

Konferansın Başlangıcı:14/12/2023

Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 12/12/2023