Panels

 • Doç. Dr. Gamze Yıldız Şeren – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Doç. Dr. Osman Geyik – Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  “OECD Ülkelerinde Sağlık Göstergelerinin Toplumsal Cinsiyet Özelinde Resmi: Mali Perspektiften Fikirler”
 • Dr. Öğr. Üyesi Tarık Iliman – Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  “Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Nüfus Artışı Arasındaki İlişki: 2000-2021 Yılları Teorik Analiz”
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Köstekçi – Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  “Sağlık Harcamaları ve Kişi Başına Düşen Gelir İlişkisi: Türkiye’de İller Düzeyinde Panel Kanıtlar”
 • Doç. Dr. Simla Güzel – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Dilek Murat – Bağımsız Araştırmacı
  “Sağlık Performansı Analizi: SAARC Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler”
 • Doç. Dr. Ferimah Yusufi – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  “Türkiye’de Sağlık Politikaları: İnsani Gelişme Endeksi Üzerinden Bir Değerlendirme”

Moderatör: Doç. Dr. İshak Suat ÖVEY – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Turzimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Rukiye NUMANOĞLU – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Danışmanı

“Sağlık Turizmi Sektöründe STK’ların Önemi”

Dr. Fatih SEYRAN – Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkan Vekili

“Sağlık Turizmi Sektöründe Sendikal Örgütlenme”

Dr. Mehmet KANPOLAT – Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Yönetim Kurulu Başkanı

“Türkiye Sağlık Turizminde Dernekleşme Faaliyetleri”

Dt. Nurgül MADRA – İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

“Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi Uygulamalarında STK’ların Rolü”

Uzm. Şennur CANER – Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

“Sağlık Turizminde Kümeleşmenin Önemi: SASTUD Örneği”

Moderatör: Doç. Dr. İshak Suat ÖVEY – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Turzimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İsmail ŞİMŞİR – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

“Sağlık Turizmi İşletme Yönetiminde İnovasyon”

Öğr. Gör. Ahmet ÖNAL – Giresun Üniversitesi

“Sağlık Turizminde İnovatif İnsan Kaynakları Yönetimi”

Öğr. Gör. Erhan DAĞ – Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

“Sağlık Turizminde Yapay Zeka”

Dt. Zeynep AYDIN KILINÇ – Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü

“Sağlık Turizminde Teletıp Uygulamaları”

Uzm. Yaşar DEMİR – Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

“Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya”