IV. ULUSLARARASI
FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI
8-9 Aralık 2023
BİLDİRİ GÖNDER

Konferansa Davet

Değerli Araştırmacılar,

Son yıllarda sık yaşanmaya başlayan küresel salgınlar, sağlığın hayatımızdaki yeri ve önemini daha belirgin hale getirmiştir. Sağlık, kişisel durum yanında toplumla ilgili pek çok durumu da derinden etkilemekte; aynı zamanda bunlardan da etkilenmektedir. Bir ülkedeki sağlık sistemleri ve sağlık politikaları ile sağlıktaki iyileşme, ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre ve teknolojiden sanata kadar pek çok unsur çerçevesinde şekillenmektedir. Sağlığı, bir insanı veya bir toplumu oluşturan faktörlerden bağımsız düşünmek hatalı olacaktır. O yüzden, topluma ve sağlığa dair sorunları sadece hastalıkların nedenleri, etkileri ve tedavi yöntemlerine göre çözmek mümkün değildir. Sağlığa farklı açılardan bakmak gerekmektedir. Bu bağlamda, tüm bu konu alanlarını konuşmak ve tartışmak adına 8-9 Aralık 2023 tarihleri arasında IV. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı (ICDAH2023) gerçekleştirilecektir.  Online olarak yapılacak olan konferanstaki tüm konuşma ve sunumlar YouTube’dan da canlı yayınlanacaktır.

Konferansımız sağlık ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir. Konferansın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sağlıkçıları, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Konferansın dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri ulusal editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

En iyi dileklerimizle…

Konferans Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Konferans Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye

Önemli Tarihler

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Konu Başlıkları

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Yayın Olanakları

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Katılım Ücreti

Detaylı bilgi için tıklayınız

Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Larissa Batrancea

Department of Business, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romanya

Konuşma Başlığı: Pecunia et sanitas: An empirical investigation on the financial performance of large-cap companies in the pharmaceutical industry

Davetli Konuşmacı

Assoc. Prof. Dr. Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development, Plovdivv, Bulgaria

Konuşma Başlığı: Sustainable food production and consumption and healthy living: good practices from Bulgaria

Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı:
 https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt

 

Konferans Programı için TIKLAYINIZ
CLICK for the Conference Program

This will close in 60 seconds