KONFERANS GEÇMİŞİ

  • I. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı (12-14 Kasım 2020 – online)

108 bildirili sunum yanında farklı ülkelerden 35 davetli konuşmacı katıldığı konferans kapsamında “Pandemi Günlerinde Sanatsal Üretim” isminde sanal sergi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, konferans özet kitabı dışında, uzmanlık alanlarına ayrılmış 3 adet tam metin kitabı ile 4 farklı editoryal kitap çıkartılmıştır. Ayrıca, konferansta sunulan çalışmaların bir kısmı da Holistence Academy tarafından çıkartılan akademik dergilerde yayınlanmıştır.

 
  • II. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı. Sağlığın Geleceği Multidisipliner Yaklaşımlar (26-28 Mayıs 2021 – online)

Konferans kapsamında 72 bildirili sunum yanında farklı ülkelerden 28 davetli konuşmacı yer aldı ve bir de 5 farklı sanatçının kişisel eserlerinden oluşan sanal sergi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, konferans özet kitabı ve tam metin kitabı dışında 3 farklı editoryal kitap çıkartılmıştır. Ayrıca, konferansta sunulan çalışmaların bir kısmı da Holistence Academy tarafından çıkartılan akademik dergilerde yayınlanmıştır.

  • 1st International Conference on Health in Different Dimensions (12-14 November 2020 – Online)

The conference which was organized under the title of 1. International Conference on Health in Different Dimensions was held online on 12-14 November 2020 with 108 paper presentations, 35 invited speakers from different countries took part within the scope of the conference. Additionally, a virtual exhibition called “Artistic Production in the Days of Pandemic” was held on conference. Proceedings that are presented on conference were published in conference summary book, additionally 3 full-text books and 4 different editorial books were published with extended manuscripts. In addition, some of the studies presented at the conference were published in academic journals published by Holistence Academy.

  • 2nd International Health Conference with Different Dimensions: Multidisciplinary Approaches to the Future of Health (26-28 May 2021 – Online).

The conference which was organized under the title of II. International Health Conference with Different Dimensions: Multidisciplinary Approaches to the Future of Health  was held online on 26-28 May 2021  with 72 paper presentations, 28 invited speakers from different countries took part within the scope of the conference. Additionally, virtual exhibition was held on conference by 5 different artists . Proceedings that are presented on conference were published in conference summary book, additionally 3 different editorial books were published with extended manuscripts. In addition, some of the studies presented at the conference were published in academic journals published by Holistence Academy.

Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı:
 https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt

 

Konferans Programı için TIKLAYINIZ
CLICK for the Conference Program

This will close in 60 seconds