POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Poster Hazırlama Kuralları

-Poster bildiri metinleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmediğine dair
katılımcılara bilgi verilecektir.
-Değerlendirme sonucunda kabul edilen poster bildiriler, belirtilen poster bildiri formatında hazırlanıp çıktıları alınarak kargo ile iletişim adresine gönderilecektir. (Kargo bedeli katılımcıya aittir.)
-Poster bildirinin başında yazarın adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri (açık adres, telefon
numarası, e-posta adresi) belirtilmelidir.
-Poster bildiri metinleri 12 punto ile yazılmalıdır.
-Ayrıca 5 anahtar sözcük verilmelidir.
-Yazılar aşağıda belirtilen biçimde olmalıdır:

  • Üst: 4 cm
  • Sol: 4 cm
  • Alt: 2,5cm
  • Sağ: 2,5 cm
  • Karakter: Times New Roman (12 punto)
  • Satır aralığı: Tek
  • Paragraf aralığı: 3 nk
  • Görsellerin Kullanımı
   -Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel öğeler gerekirse kullanılabilir. Kullanılan tablo, şekil ve resimler internet ortamında belirtilen e-posta adresine gönderilmeli ve her bir basılacak görüntü 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır.
   -Poster bildiri metninin içinde kullanılan görüntüler, Görüntü 1., Görüntü 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görüntünün altına o görüntüye ait bilgiler yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir.
  • Alıntı ve Kaynak Gösterimi
   -Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA (American Psychological Association-Amerikan Psikoloji Derneği) formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metni içerisinde gösterim yapılmalıdır.
   -Bildiri içindeki kullanılan metin, alıntı ve görüntülerin kullanılmasında tüm sorumluluk yazara aittir.
   -Poster bildiriler, sergilemeye hazır bir biçimde 5mm. forex malzeme üzerine çıktı alınarak gönderilmeli, arkasında asma aparatları hazır bulunmalıdır.
   -Poster bildirilerin kargoda zarar görmeden zamanında ulaşması yazarın sorumluluğundadır.
  • Örnek Şablon için tıklayınız
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı:
 https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt

 

Konferans Programı için TIKLAYINIZ
CLICK for the Conference Program

This will close in 60 seconds