Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

Prof. Dr. Mehmet Şahin

Doç. Dr. Oğuz Diker

Doç. Dr. Özge Uysal Şahin

Doç. Dr. Hasan Erbay

Doç. Dr. Murat Aksu

Dr. Öğrt. Üyesi Didem Hekimoğlu Tunç

Dr. Öğrt. Üyesi Jale Akgöl

Dr. Cumali Yaşar

Dr. Ulvi Cenap Topçu

Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu

Aysu Şahintepe

Buse Azlağ

Tuğçe Saygılı