Sağlık Turizminin
Dünü, Bugünü ve Geleceği

III. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı

Çanakkale, Türkiye (Hibrid Konferans)

22-23 Aralık 2022

Bildiri Gönder

ICDAH2022

Konferansa Davet

Alternatif turizm türlerinin en önemlilerinden birisi olan Sağlık Turizmi, toplam turizm talebi içerisinden edindiği pay ile ülke ekonomileri için oldukça önemli bir noktadadır. Kavramsal olarak bilim perspektifinden yeni bir konu gibi değerlendirilse de sağlık turizmi ve türlerinin seyahat motivasyonu olarak değerlendirilmesi oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Bu konferansın temel amacı sağlık turizminin gerek sektörel gerekse teknik açıdan dünü, bugünü ve geleceği ile ele alınarak, sonuçların tartışılması olacaktır.

Bu kapsamda, üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı’nın bu yılki ana teması, “Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” olacaktır. 22-23 Aralık 2022 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştireceğimiz konferansımızda başta sağlık turizmi olmak üzere sağlık konusu ekonomiden yönetime, eğitimden sanat kadar farklı konu başlıklarında tartışılacaktır. Bu organizasyonda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Konferans Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Atılım Üniversitesi, Türkiye

Konferans Başkanı

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Konferans Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Oğuz DİKER

Konferans Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye

Önemli Tarihler

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Konu Başlıkları

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Yayın Olanakları

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Larissa Batrancea

Department of Business, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romanya

Konuşma Başlığı: Pecunia et sanitas: An empirical investigation on the financial performance of large-cap companies in the pharmaceutical industry

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Vladlen Shapo

Department of Theory of Automatic Control and Computing Machinery, Faculty of Automation and ElectromechanicsNational University ``Odessa Maritime Academy

……

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Derya Sivük

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı.

Konuşma Başlığı: Medikal turizm destinasyon tercihinde etkili faktörler

Davetli Konuşmacı

Dr. Öğretim Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü

Sunum başlığı: Econometric Methods for the Evaluation of Health Policies

Davetli Konuşmacı

Assoc. Prof. Dr. Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development, Plovdivv, Bulgaria

Konuşma Başlığı: Sustainable food production and consumption and healthy living: good practices from Bulgaria

 

İDA - 22 Aralık Perşembe 2022
10:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları

 

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743

Doç. Dr. Oğuz DİKER

Konferans Eş-Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Konferans Eş-Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Konferans Eş-Başkanı, Atılım Üniversitesi/Türkiye

 

10:30 - 11:00 Davetli Konuşmacı

 

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743

Prof. Dr. Derya SİVÜK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara/Türkiye

Konuşma Başlığı: "Medikal Turizm Destinasyon Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler"

 

11:00 - 12:30 PANEL: Sağlık Turizminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi
Moderatör: Doç. Dr. İshak Suat ÖVEY, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Turzimi Ana Bilim Dalı Başkanı
BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743

 
PANELİSTLER

Doç. Dr. Rukiye NUMANOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Danışmanı

Ankara Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü İdari Direktörü

“Sağlık Turizmi Sektöründe STK’ların Önemi”

Dr. Fatih SEYRAN

Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkan Vekili

“Sağlık Turizmi Sektöründe Sendikal Örgütlenme”

Dr. Mehmet KANPOLAT

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Yönetim Kurulu Başkanı

“Türkiye Sağlık Turizminde Dernekleşme Faaliyetleri”

Dt. Nurgül MADRA

İzmir Eğitim Diş Hastanesi

“Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi Uygulamalarında STK’ların Rolü”

Uzm. Şennur CANER

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

“Sağlık Turizminde Kümeleşmenin Önemi: SASTUD Örneği”

 

13:30 - 14:00 Davetli Konuşmacı

 

BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Çanakkale/Türkiye

Konuşma Başlığı: "Econometric Methods for the Evaluation of Health Policies"

 

14:00 - 15:30 PANEL: Sağlık Turizminde Inovatif Yaklaşımlar
Moderatör: Doç. Dr. İshak Suat ÖVEY, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Turizmi Ana Bilim Dalı Başkanı
BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743

PANELİSTLER

Doç. Dr. İsmail ŞİMŞİR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

“Sağlık Turizmi İşletme Yönetiminde İnovasyon”

Öğr. Gör. Ahmet ÖNAL

Giresun Üniversitesi / Türkiye

“Sağlık Turizminde İnovatif İnsan Kaynakları Yönetimi”

Öğr. Gör. Erhan DAĞ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye

“Sağlık Turizminde Yapay Zeka”

Dt. Zeynep AYDIN KILINÇ

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü

“Sağlık Turizminde Teletıp Uygulamaları”

Uzm. Yaşar DEMİR

Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü

“Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya”

 

15:30 - 17:00 Bildiri Sunumları 1
Moderatör: Doç. Dr. Murat AKSU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
BAĞLANTI LİNKİ: https://us06web.zoom.us/j/88903016743

 

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZİMİNDE OTELLERİN DİJİTAL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN MÜŞTERİ ALGILARINA ETKİSİ: NOVA PLAZA HOTELLERİ ÖRNEĞİ
Tayfun Kurt ( / Türkiye)
Batuhan Aydoğdu ( Nova Plaza Hotels General Coordinator / Türkiye)
Özgür Ali Atakan ( Nova Plaza Hotels Chief Executive Officer / Türkiye)

TERMAL OTEL İŞLETMELERININ MÜŞTERI YORUMLARININ İNCELENMESI: TRIPADVISOR ÖRNEĞI
Emre Yaşar ( Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
İSMAİL öZTÜRK ( Kırıkkale Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK TURIZMI VE KALITE YÖNETIMI: BIBLIYOMETRIK BIR ARAŞTIRMA
ıŞIL USTA KARA ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)
Bilge Çavuşgil Köse ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
sena erden ayhün ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

MEDICAL TOURISM AND WELLNESS COLLABORATION/ HOSPITALITY BRIDGE HEALTHCARE (H2H)
Nurgül Madra ( Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Türkiye)
Şennur aşıkoğlu ( Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Türkiye)

MEDİKAL TURİZM ALANI OLAN OBEZİTE CERRAHİSİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
Oğuz Doğan ( Adnan Menderes Üniversitesi / Türkiye)
EMİNE GERÇEK ÖTER ( Adnan Menderes Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Türkiye)

KONYA’DA FAALIYET GÖSTEREN HASTANELERIN WEB SITE PERFORMANSLARININ MEDIKAL TURIZM AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
gülnur tekin ( SOSYAL BİLİMLER / Türkiye)
Ferdi bişkin ( Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye)

 

İDA - 23 Aralık Cuma 2022

This will close in 20 seconds