ICDAH’21

  • I. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı (12-14 Kasım 2020 – online)

108 bildirili sunum yanında farklı ülkelerden 35 davetli konuşmacı katıldığı konferans kapsamında “Pandemi Günlerinde Sanatsal Üretim” isminde sanal sergi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, konferans özet kitabı dışında, uzmanlık alanlarına ayrılmış 3 adet tam metin kitabı ile 4 farklı editoryal kitap çıkartılmıştır. Ayrıca, konferansta sunulan çalışmaların bir kısmı da Holistence Academy tarafından çıkartılan akademik dergilerde yayınlanmıştır.