ICDAH’22

  • III. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı: Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği(22-23 Aralık 2022 – online)