Katılım Ücreti

Konferansa katılım ücretsizdir. Bir yazar en fazla 2 bildiri ile  katılabilir.

Sunumlarını bildiriler kitabında yayınlatmak isteyenler için herhangi bir ücret söz konusu değildir.

Sunumlarını editoryal kitapta ve/veya indeksli dergilerde yayınlatmak isteyenler için yayın ücreti bildiri başına 50 ABD $’dır.