KONFERANS ANA TEMASI BAĞLAMINDA ALT BAŞLIKLAR           

Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Çerçevesinde Sağlığın Geleceği

Sağlık Turizmi Pazarı

Sağlık Turizmi ve Türkiye

Turizm ve Turist Sağlığı

Sağlık Turizminde Yeni Yaklaşımlar

Antik Çağda Sağlık Turizmi

Kültürel Miras Kapsamında Sağlık Turizmi

Medikal Turizm

Termal ve Fizik Tedavi

Termal ve Rehabilitasyon

Termal Turizmde Tedaviler, Uygulamalar

Kür Kent

Kür Uygulamaları

Sağlık Turizmi, Termal Turizm ve Covid-19

Termal Tedaviler

Kaplıca, Spa & Wellness         

KONFERANS ANA TEMASIYLA İLİŞKİLİ DİĞER KONULAR

Teknolojik Bağlamda Sağlığın Geleceği (Yapay Zeka, Biyoteknoloji Vb.)

Sağlıkta Inovasyon

Sağlığın Geleceğinde Farmakoloji ve Farmaekonomi

Biyoetik

Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Sorunlar Bağlamında Sağlık

Gıda, Tarım ve Hayvancılıktaki Gelişmeler Bağlamında Sağlık

Sağlık ve Beslenme

Küreselleşme Ve Sağlık

Ekonomik ve Toplumsal Bağlamda Sağlığın Geleceği

Sağlık Eğitimi Bağlamında Sağlığın Geleceği

Sağlık Yönetimi ve Organizasyonda Bugün Ve Muhtemel Gelecek

Sağlıkta Kalite Sorunsalı

Kamu Hizmeti Olarak Sağlık ve Devlet Politikaları

Sağlığın Geleceğinde Medya ve İletişimin Rolü Ve Etkileri

Geçmişten Günümüze Sağlık Sorunsalı ve Sağlık Politikaları: Geleceğe Dair Önermeler

Sağlığın Geleceğinde Din, Kültür ve Sağlık İlişkisi

Sağlığın Geleceğinde Sanat, Felsefe ve Sağlık İlişkisi

Sağlık Sigortacılığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tıbbi Jeoloji

Diğer Konular….