Sağlık Turizminin
Dünü, Bugünü ve Geleceği

III. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı

Çanakkale, Türkiye (Hibrid Konferans)

11-12 Kasım 2022

Bildiri Gönder

ICDAH2022

Konferansa Davet

Alternatif turizm türlerinin en önemlilerinden birisi olan Sağlık Turizmi, toplam turizm talebi içerisinden edindiği pay ile ülke ekonomileri için oldukça önemli bir noktadadır. Kavramsal olarak bilim perspektifinden yeni bir konu gibi değerlendirilse de sağlık turizmi ve türlerinin seyahat motivasyonu olarak değerlendirilmesi oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Bu konferansın temel amacı sağlık turizminin gerek sektörel gerekse teknik açıdan dünü, bugünü ve geleceği ile ele alınarak, sonuçların tartışılması olacaktır.

Bu kapsamda, üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı’nın bu yılki ana teması, “Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” olacaktır. 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştireceğimiz konferansımızda başta sağlık turizmi olmak üzere sağlık konusu ekonomiden yönetime, eğitimden sanat kadar farklı konu başlıklarında tartışılacaktır. Bu organizasyonda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Konferans Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Atılım Üniversitesi, Türkiye

Konferans Başkanı

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Konferans Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Oğuz DİKER

Konferans Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye

Önemli Tarihler

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Konu Başlıkları

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Yayın Olanakları

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Davetli Konuşmacı

Doç. Dr. Larissa Batrancea

Department of Business, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romanya

Pecunia et sanitas: An empirical investigation on the financial performance of large-cap companies in the pharmaceutical industry

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Vladlen Shapo

Department of Theory of Automatic Control and Computing Machinery, Faculty of Automation and ElectromechanicsNational University ``Odessa Maritime Academy

……

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı