Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderilmesi İçin Son Tarih: 02/12/2022

Kabul Edilen Bildirilerin ilanı: 05/12/2022

Kayıt için Son Tarih: 07/12/2022

Konferans Programının ilanı: 07/12/2022

Konferansın Başlangıcı:22- Aralık 2022

Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15/12/2022