Bildiriler Kitabında Özet / Tam Metin Yayın

Kongrede sunulan bildiriler ISBN ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yazarlar özetlerini veya tam metinlerini kongre tam metin kitabında yayınlatabilirler.

Yayın Ücreti: Kongre özetleri ve tam metin kitaplarının yayın ücreti kongre katılım ücretine dahildir ve herhangi bir ek ücret alınmaz.

Tam metin göndermek için son tarih: 30 Kasım 2022

 

Editoryal Kitapta Bölüm

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar basılı ve elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.

Yayın Ücreti; 10 Dolar Karşılığı TRY (talep edilen kitap başına).

*Editoryal kitapların başlıkları ve diğer tüm detayları çok yakında ilan edilecektir.

Editör kitabına bölüm(ler) göndermek için son tarih: 30 Kasım 2022

 

İndeksli Dergilerde Yayın

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Holistence Academy dergilerinde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; 10 Dolar karşılığı TRY.

Dergiler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://journals.gen.tr/

Dergiye makale göndermek için son tarih: 30 Kasım 2022