Program

HOLİSTİK SALON – 8 Aralık Cuma 2023
10:00 – 10:15Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİNKonferans Başkanı / Conference ChairProf. Dr. Turgay BERKSOYHolistence Academy Akademik Danışmanı / Holistence Academy Academic Advisor 
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
10:15 – 10:45DAVETLİ KONUŞMACI / INVITED SPEAKER

Prof. Dr. Ekaterina ARABSKARector, University of Agribusiness and Rural Development, BULGARIASpeech Title: “Open innovations for health and sustainability in the knowledge agenda of the INVEST Regional Living Lab in Bulgaria”
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
10:45 – 11:15DAVETLİ KONUŞMACI / INVITED SPEAKER

Prof. Dr. Yeter USLUİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü (Bölüm Başkanı), TÜRKİYEKonuşma Başlığı: “Sağlık Tesisleri ve Tesislerin Sürdürülebilirliği”
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
11:15 – 11:45DAVETLİ KONUŞMACI / INVITED SPEAKER

Prof. Dr. Orhan ELMACIKütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, TÜRKİYEKonuşma Başlığı: “Gezegensel Sınırlar Eşiğinde Sağlık İşletmelerinde Performans Ölçüm ve Raporlamasına Yönelik Vizyon Arayışları”
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
13:30 – 13:30DAVETLİ KONUŞMACI / INVITED SPEAKER

Prof. Dr. Zahide AYYILDIZ ONARANİstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, TÜRKİYEKonuşma Başlığı: “Ülke Ekonomi Politikalarında Sağlık Ekonomisi Etkisi”
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
14:00 – 15:15SAĞLIK ŞEHİRLER OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgay BERKSOY
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvtSAĞLIKLI ŞEHİR POLİTİKALARININ ANALİZİ: SÜLEYMAPAŞA/TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
Adnan Baç ( Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIKLI ŞEHİRLERDE MESLEKLER ARASI İŞ BİRLİĞİ
Bahriye TERLEMEZ ( Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK TESİSLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINDAKİ ENGELLER VE SAĞLIKLI ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ
Erman Gedikli ( Medipol Universitesi / Türkiye)

TÜRKİYE’DE SAĞLIKLI ŞEHİR UYGULAMALARININ ANALİZİ
ERSİN KOCAMAN ( Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre Yılmaz ( Medipol Universitesi / Türkiye)

HALK SAĞLIĞI VE SAĞLIKLI ŞEHİRLER
Aysun Perim Ketenciler ( Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye)
15:15 – 16:15SAĞLIKTA EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLAR OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selay GİRAY YAKUT
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvtÜLKELERİN COVID-19 VİRÜSÜYLE BAŞ ETME BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Esen Yıldırım ( Marmara Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK KURUMLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ
Özlem Kaymaz ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)
Ebru Şahin ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK YÖNETİMİ MODELLEMESİNDE VERİ ANALİZİ
Selin Saraç Güleryüz ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIKLI ÜNIVERSITE ALGISI ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI
Demet Terzi ( Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye)
Elif Eren Çıtak ( Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye)
Hatice Sevil Arslan ( Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye)
16:15 – 17:00SAĞLIK EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gamze YILDIZ ŞEREN
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvtSAĞLIK HİZMETLERİNİN KAMUSAL NİTELİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: YENİDEN KAMUCULUK ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Hilmiye Yasemin Özuğurlu ( Mersin Üniversitesi / Türkiye)
Hatice Koçhan Kula ( Mersin Üniversitesi / Türkiye)

YOKSULLUĞUNUN GENÇLERİN SAĞLIĞINA ETKİSİ
Sedat Polat ( Atatürk Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ ARZI
GİZEM ÖZGEN ( Çomü / Türkiye)
Özge Uysal Şahin ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
17:00 – 17:30DAVETLİ KONUŞMACI / INVITED SPEAKER

Prof. Dr. Julia RODRIGUEZ MORALESCoordinator of the Interdisciplinary Research Group Innovation towards Digital Transformation and Sustainable Development.Professor and researcher at the Benemerited Autonomous University of Puebla (BUAP), MEXICOSpeech Title: “Everywhere Office: Health Challenges and Solutions in the Remote Work Era”
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
HOLİSTİK SALON – 9 Aralık Cumartesi 2023
10:00 – 11:00SAĞLIK, TOPLUM VE KÜLTÜR OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazan KAYMAZ
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvtRUHSAL SAĞLIK
Hülya Ertekin ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

KANSERLERDE KORUYUCU HEKIMLIK
Yusuf Ertekin ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

THE EFFECT OF HEALTHY LIFESTYLE FACTORS ON POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME, CURRENT APPROACHES IN DIAGNOSIS AND TREATMENT, EVIDENCE-BASED PRACTICES
Merve Şen ( Selçuk Üniversitesi / Türkiye)
Halime Esra Meram ( Selçuk Üniversitesi / Türkiye)

HEALTH BELIEF MODEL: AN OVERVIEW AND DISCUSSION
Mehmet Akif Elen ( İstanbul Galata Üniversitesi / Türkiye)
Yiğit Uzunoğlu ( İstanbul Galata Üniversitesi / Türkiye)
Ulaş Başar Gezgin ( İstanbul Galata Üniversitesi / Türkiye)

YAŞLILARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMININ ÖNEMİ
Özgür Ata ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
Jale Akgöl ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
11:00 – 11.30DAVETLİ KONUŞMACI / INVITED SPEAKER

Prof. Dr. Larissa BATRANCEABabeş-Bolyai University | UBB · Department of Business, ROMANIASpeech Title: “An Analysis A Day Keeps The Bankruptcy Away: Insights on Taxpayers and Company Financial Health State”
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
11:30 – 12:45SAĞLIK, YÖNETİM VE ORGANİZASYON OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikriye YILMAZ
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYİ İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLİŞKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
Halil Demirel ( Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Türkiye)

ACİL SERVİSLERDE HASTA MEMNUNİYETİ: PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Furkan Özil ( Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
Cemil Örgev ( Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)

AFET DURUMUNDA HASTANELERİN GÜVENLİĞİNİN DERECELENDİRİLMESİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
Halil İbrahim Kırkalı ( Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
Cemil Örgev ( Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
Merve Dirik ( Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)

NEVŞEHİR İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN ŞİDDET OLAYLARI
Ali Vural ( Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Türkiye)
Ayşegül Özcan Aygül ( Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Türkiye)

YOĞUN BAKIM SIMÜLASYONUNUN SAĞLIK YÖNETIMI AÇISINDAN ÖNEMI
Selin Saraç Güleryüz ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ KLİNİSYENLERİN ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mete Orçun Bayrakdar ( Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye)
12:45 – 13:15DAVETLİ KONUŞMACI / INVITED SPEAKER

Prof. Dr. İ. Melih BAŞİstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, TÜRKİYEKonuşma Başlığı: “The Economic Base of One Health: Holistic Economics”
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
13:30 – 14:45SAĞLIK VE TOPLUM OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İ. Melih BAŞ
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvtCOVİD-19 İLİŞKİLİ İŞİTME KAYBI VAKALARI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Helin Çoban ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
Jale Akgöl ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)

BİPOLAR HASTALIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Esma Gül Çalışkan ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
Jale Akgöl ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)

AROMATERAPİ VE KADIN SAĞLIĞI
Gülsen Müsteyde ALTAN DENİZER ( DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / Cyprus)

SARI KANTARON’UN YARA İYLEŞMESINDEKI POTANSIYEL ROLÜ ÜZERINE BIR DÖKÜMAN İNCELEMESI
Gülcan Sakallı ( DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / Cyprus)

TRENDS IN THE PREVALENCE AND ETIOLOGY OF GYNECOLOGICAL CANCERS AT THE GLOBAL AND NATIONAL LEVEL
Merve Şen ( Selçuk Üniversitesi / Türkiye)
Halime Esra Meram ( Selçuk Üniversitesi / Türkiye)

PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİYE BAŞVURAN HASTALARDA BENLİK SAYGISI VE BEDEN İMAJI
Aslı Gönülal ( Tokat Gaziosmapasa University / Türkiye)
Nermin Gürhan ( Tokat Gaziosmapasa University / Türkiye)
14:45 – 15:45SAĞLIKTA TIBBİ VE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR OTURUMU 1
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Jale AKGÖL
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvtFARMOKOKINETIKTE 4 ANA SÜREÇ
Nilgün Betül Adıgüzel ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Beyza Armağan ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Murat Ihlamur ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Elif Demirbaş ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)

KONJENITAL KÖRLÜKTE PSIKEDELIK MADDE KULLANIMININ ETKILERI
Soheila jabbari ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
Jale Akgöl ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
Halit enes ayan ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)

HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN ETKİLERİ
Rabia Nur Güçlüer ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
Jale Akgöl ( Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)

Deneysel Osteonekroz Modelinde Alfa-Lipoik Asitin TGFβ-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi
İrfan Koca ( Özel Klinik / Türkiye)
Recep Dokuyucu ( Özel Klinik / Türkiye)

NON ARTERITIK ANTERIOR İSKEMIK OPTIK NÖROPATI OLGULARINDA LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDIRILMESI VE PROGNOZ İLE İLIŞKISININ ARAŞTIRILMASI
Neslisah Kutlu Uzakgider ( Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)
15:45 – 16:45SAĞLIKTA TIBBİ VE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR OTURUMU 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Tümay GÜRLER
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvtCHILDREN BITE FORCE ENHANCEMENT FOR FACIAL GROWTH PURPOSES
BOUKHAZANI Fouzi ( Other / Algeria)

ADRENOLÖKODİSTROFİ HASTALIĞI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Esmanur Solak ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Murat Ihlamur ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Beyza Armağan ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Elif Demirbaş ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)

CERRAHI GIRIŞIM UYGULANAN HASTALARDA PROGRESIF GEVŞEME EGZERSIZLERININ AĞRI DÜZEYINE ETKISI: BIR DERLEME ÇALIŞMASI
Gülcan Sakallı ( DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / Cyprus)

KRİPTOSPORİDİAZİS VE ZOONOTİK ÖNEMİ
Şakir Önder Türlek ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)
ALİ Tümay Gürler ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

PRENATAL DÖNEME İLİŞKİN GÜNCEL KANITA DAYALI UYGULAMALAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
Hatice TETİK METİN ( Bitlis Eren Üniversitesi / Türkiye)
16.45 – 17:00KAPANIŞ OTURUMU / CLOSING CEREMONY

Kapanış Konuşmaları 
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı: https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt
Video call link / Görüntülü görüşme bağlantısı:
 https://meet.google.com/ddw-juqn-vvt

 

Konferans Programı için TIKLAYINIZ
CLICK for the Conference Program

This will close in 60 seconds